Realizacje - pełna lista

 • Budowa parkingu na ul. Piłsudskiego w Elblągu – ERGA Sp. z o.o.
 • Wykonanie robót drogowych – modernizacja nawierzchni asfaltowej parkingu przed wejściem do hali B-2 oraz przed wiatą BPL1 na terenie Giełdy Elbląskiej ul. Grunwaldzka 2 – Giełda Elbląska S.A.
 • Budowa chodnika oraz miejsc postojowych na ul. Kościuszki 66 – Spółdzielnia Mieszkaniowa „GOSIA” w Elblągu
 • Wykonanie parkingu utwardzonego na ul. Sobieskiego 2B - Spółdzielnia Mieszkaniowa „GOSIA” w Elblągu
 • Bieżące utrzymanie jezdni na terenie miasta Elbląga – Gmina Miasto Elbląg
 • Konserwacja i odtworzenie rowów oraz urządzeń odwadniających pasy drogowe - Gmina Miasto Elbląg
 • Remont ul. Grzybowej w Braniewie – Gmina Miasta Braniewa
 • Remont ul. Szucha i Skierniewickiej w Elblągu - Gmina Miasto Elbląg
 • Wymiana nawierzchni z płyt drogowych betonowych na nawierzchnię asfaltową na terenie „Wójcik” Fabryka Mebli – „WÓJCIK” FABRYKA MEBLI Sp. z o.o.
 • Budowa placów o nawierzchni bitumicznej na terenie „Wójcik” Fabryka Mebli - „WÓJCIK” FABRYKA MEBLI Sp. z o.o.
 • Ułożenie nawierzchni asfaltowej o gr. 16 cm z AC22P oraz SMA16 na istniejącej nawierzchni z kruszywa betonowego o powierzchni 3500 m2 na terenie „Wójcik” Fabryka Mebli - „WÓJCIK” FABRYKA MEBLI Sp. z o.o.
 • Wykonanie miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem terenu na ul. Słonecznej 18 – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Słonecznej 18 w Elblągu
 • Wykonanie modernizacji placu przystankowego przy ul. Łódzkiej i chodnika przy ul. Kieleckiej – Gmina Miasto Elbląg
 • Naprawa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Fromborskiej w Elblągu – Gmina Miasto Elbląg
 • Likwidacja tarasu przy Przedszkolu nr 21 w Elblągu przy ul. Wiejskiej 6 od strony ogrodu przedszkolnego – Przedszkole nr 21 w Elblągu
 • Remonty cząstkowe nawierzchni kamiennych w Elblągu na Starym Mieście i na drogach w miejscach, gdzie występują w/w nawierzchnie – Gmina Miasto Elbląg
 • Remont ul. Daszyńskiego w Elblągu -  Gmina Miasto Elbląg
 • Wykonanie poszerzenia ul. Żeromskiego na odcinku pomiędzy ul. Bema, a ul. Asnyka w Elblągu – Gmina Miasto Elbląg
 • Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Nowakowo Trzecie – Gmina Elbląg
 • Modernizacja drogi gminnej – ulica Kalinowa w Elblągu stanowiąca dojazd do gruntów rolnych – Gmina Miasto Elbląg
 • Remont nawierzchni bitumicznej na odcinku miejscowości Janowo – droga 1103N – Zarząd Dróg Powiatowych w Elbląg z/s w Pasłęku
 • Remont nawierzchni drogi powiatowej Godkowo – Skowrony odcinek od skrzyżowania z DW nr 513 do km 0+567 (do tartaku) - Zarząd Dróg Powiatowych w Elbląg z/s w Pasłęku
 • Ulepszenie nawierzchni drogi powiatowej Przezmark – Komorowo Żuławskiej na odcinku od starodroża drogi krajowej nr 7 do drogi dojazdowej na osiedle Komorowo Żuławskie – Zarząd Dróg Powiatowych w Elbląg z/s w Pasłęku
 • Remont drogi powiatowej Godkowo – Klekotki na odcinku Godkowo – Skowrony -  Zarząd Dróg Powiatowych w Elbląg z/s w Pasłęku
 • Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg publicznych w ciągu ul. Toruńskiej, ul. Kościuszki (parking), ul. Gdyńskiej, ul. Barona, ul. Warszawskiej w Elblągu – Gmina Miasto Elbląg
 • Remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie miasta Elbląga – Gmina Miasto Elbląg
 • Budowa placu utwardzonego o nawierzchni asfaltowej o gr. 16 cm z AC22P oraz SMA 16 na terenie „STOLPŁYT” Fabryka Mebli – Fabryka Mebli „STOLPŁYT” Sp. z o.o.
 • Remont nawierzchni utwardzonych w kompleksie wojskowym przy ul. Kwiatkowskiego w Elblągu – 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu
Projekt i realizacja © 2017 - Agencja Reklamowa GABO s.c. - Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone.